4Hospitals უნიკალური პროექტი, ულტრათანამედროვე სიმულაციური ცენტრი საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში

სეუ-ს სიმულაციური ცენტრი არის მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორია, რომელიც უზრუნველყოფს რთულ, იმერსიულ ტრენინგს, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევ...

გააგრძელე კითხვა